Zamówienia

Z Dokumentacja CMS WEGO

Zamówienia są tworzenie przez Klientów lub Operatorów na podstawie oferty skonstruowanej za pomocą modułu Produkty. Moduł zapewnia historię aktualnych i zrealizowanych zamówień, z możliwość ich podglądu, definiowania sposobów dostaw, płatności i innych. Ciekawą funkcją jest możliwość szybkiego kontaktu z zamawiającym. Moduł jest silnie zintegrowany z modułem Faktur.

Cechy

 • Zamowienia szukaj.pngszukaj zamówień - zaawansowane wyszukiwanie zamówień
 • Zamowienia dostawa.pngsposoby dostawy
 • Zamowienia platnosci.pngzarządzanie płatnościami
 • statusy zamówień:
  • nowe
  • oczekujące
  • potwierdzone
  • anulowane
  • sfinalizowane
 • Kontakt email.pngkontakt w sprawie zamówienia - kontakt za pomocą poczty elektronicznej
 • przeglądanie historii zamówień - w prawej kolumnie mamy pole z podziałem na lata i miesiące które pozwala przeglądać starsze transakcje.

Obsługa

Lista zamówień

W lewej kolumnie wybieramy opcję Zamówienia

Sposoby dostawy

 1. W prawej kolumnie wybieramy opcję Zamowienia dostawa.pngsposoby dostawy.
 2. Dodajemy sposób dostawy: Pikt dodanie.pngnowy sposób dostawy
 3. Podajemy: Tytuł, Opis, Cenę brutto, stawkę VAT, oraz Walutę.
 4. Aktywujemy sposób dostawy jeśli podane informacje nas satysfakcjonują.

Sposoby płatności

 1. W prawej kolumnie wybieramy opcję Zamowienia sposoby platnosci.pngsposoby płatności.
 2. Wybieramy opcję Pikt dodanie.pngdodaj sposób płatności.
 3. Podajemy Tytuł i Opis.
 4. Z rozwijanej listy wybieramy Sposób płatności, podajemy Cennę butto, stawkę VAT, Walutę
 5. Aktywujemy sposób dostawy

Konfiguracji płatności

CMS WEGO obsługuje dwa mechanizmy płatności:

W wyniku porozumienia z powyższymi firmami otrzymamy dane identyfikacyjne, które należy podać w opcjach dostępnych za pomocą odsyłacza Zamowienia platnosci.pngkonfiguracja płatności.

Dodanie zamówienia w imieniu klienta

 1. Wybieramy polecenie Nowe zamówienie, po tym wysunie się boks, który umożliwi dodanie zamówienia.
 2. W pole Klient wpisujemy dowolny ciąg znaków, który posłuży do wyszukania danych w bazie, następnie wybieramy z listy klienta.
 3. Opcjonalnie wypełniamy pole Uwagi.
 4. Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.
 5. Wyświetlamy boks dołączania produktu z pomocą opcji Dodaj produkt.
 6. Wskazujemy produkty, które mają się znaleźć w zamówieniu. W nawigacji pomaga lista dostępnych kategorii.
 7. Możemy opcjonalnie umieścić uwagi do tego zamówienia.

Zamówienie otrzymuje status nowe.

Zmiana statusu zamówienia

 1. Wybieramy interesujące nas zamówienie z listy
 2. W rozwijanej listy Status wybieramy jedną z dostępnych wartości: nowe, oczekujące, potwierdzone, anulowane, sfinalizowane

Po tej operacji zamówienie trafi do listy przyporządkowanej do odpowiedniej karty.

Wystawienie faktury

 1. Otwieramy interesujące nas zamówienie z listy.
 2. Wybieramy opcję Edycja pic.pngfaktura.
 3. W tym momencie automatycznie zostajemy przeniesieni do modułu Faktur. Faktura której dotyczy zamówienie zmienia status z nie wystawiona na wystawiona.

Dalsze operacje przebiegają dokładnie tak samo jak to zostało opisane w rozdziale Faktury.