Słownik

Z Dokumentacja CMS WEGO

Specjalne narzędzie pozwalające na tłumaczenie tekstów na wybrane języki dla części serwisu nie związanych bezpośrednio z Elementami np.:

  • statyczne napisy na stronie
  • komunikaty formularzy
  • newslettery

W założeniu są tworzone dla tekstów, które z założenia nie są powiązane z jakimikolwiek Elementami. Wpisy w module Słownik są tworzone w trakcie wdrażania serwisów i w późniejszym czasie rzadko wymagają modyfikacji. Moduł ten nie jest w żaden sposób związany z funkcją Tłumaczeń.

Frazy, które nie mają żadnego tłumaczenia są oznaczone kolorem czerwonym.