Produkty

Z Dokumentacja CMS WEGO

Katalog produktów to zdecydowanie najbardziej rozbudowany moduł w systemie WEGO CMS. Moduł ten jest silnie związany z modułami: Klienci, Zamówienia oraz Faktury

Przykłady zastosowań

 • sklepy internetowe
 • prezentacje
 • katalogi, broszury informacyjne

Cechy

 • Pola dodatkowe
 • Grafika - obrazy bitmapowe
 • Produkty hurtowa zmiana cen.pngHurtowa zmiana cen - opcja ta pozwala na zmianę cen w całym sklepie bądź w wybranych kategoriach o podaną wartość liczbową (z zachowaniem waluty) bądź procentową.
 • Cechy i warianty - dodatkowe informacje o produkcie - unikalna cecha w systemach CMS tej klasy. Cechy i warianty to rozwiązanie ułatwiające wprowadzanie produktów, różniących się nieznacznie. Dla przykładu, za cechę możemy uznać kolor a wariantem może być "czarny", "czerwony". Każdy wariant może wpływać (dodawać się) do ceny wyjściowej produktu.
  • Cechy.png cechy - są to kategorie wariantów
  • warianty - wersje danego produktu mogące różnić ceną
 • Powiązania - mechanizm pozwalający łatwo wskazać produkty które, mogą być godne uwagi dla klienta.

Obsługa

Edycja danych produktu

W lewej kolumnie wybieramy opcję Produkty

Dodanie produktu

 1. Dodajemy kategorię za pomocą opcji Nowa kategoria pic.pngnowa kategoria.
 2. Wybieramy polecenie Pikt dodanie.pngnowy produkt
 3. Wypełniamy pola produktu:
 • Tytuł
 • Krótki opis i/lub Opis (pełny)
 • wybieramy z listy stawkę podatku VAT: 0%, 7%, 22%, (listę dostępnych stawek podajemy w Ustawieniach)
 • podajemy Walutę: np. polski złoty PLN
 • dodatkowo możemy ustawić opcje:
  • Produkt aktywny
  • Produkt w promocji
  • Brak towaru

Cechy i warianty

 1. Wybieramy kartę Cechy i warianty.
 2. "Klikamy" na link Nowy wariant.
 3. Podajemy Nazwę i wartość Domyślnej dopłaty.

Grafika

 1. Wybieramy zakładkę Grafika.
 2. Wybieramy opcję Pikt dodanie.pngnowa grafika, która wywoła menadżera grafiki.

Hurtowa zmiana cen

 1. Wybieramy opcję Produkty hurtowa zmiana cen.pngHurtowa zmiana cen.
 2. Zaznaczamy kategorie których ma dotyczyć zmiana.
 3. Wpisujemy Wartość.
 4. Zaznaczamy czy podana liczba to to procent czy kwota.
 5. Zatwierdzamy przyciskiem Zmień ceny.

Powiązania

 1. Wybieramy produkt, dla którego chcemy dodać powiązanie.
 2. W prawej kolumnie wybieramy opcję Produkt powiazania.pngprodukty powiązane.
 3. W liście wyświetlonych Kategorii wyszukujemy produkt, który ma być dowiązany.
 4. Dodajemy Opis powiązania produktu.