Operatorzy

Z Dokumentacja CMS WEGO

Aby uzyskać dostęp do panelu użytkownik musi mieć przydzielony login i hasło. W WEGO CMS funkcjonują trzy rodzaje kont:

 • superadministrator - konto o najwyższych uprawnieniach, w trakcie instalacji i nie można nim zarządzać z poziomu panelu. To konto nie powinno być używane do codziennej pracy z panelem.
  • zarządzanie polami dodatkowymi
  • blokowanie/odblokowanie elementów
  • publikowanie treści
  • wyświetlenie API WEGO
  • dodawanie zakładek
  • wszystkie uprawnienia administratora i użytkownika
 • administrator - konto o pełnych uprawnieniach, zarządzane z poziomu panelu
  • pełen dostęp do modułów
  • nadawanie i odbieranie uprawnień użytkowników
  • tworzenie kont użytkowników
  • tworzenie kont administratorów
  • wszystkie uprawnienia użytkownika
 • użytkownik - konto o ograniczonych uprawnieniach
  • dostęp tylko do modułów wskazanych przez administratora
  • tworzenie kont użytkowników o uprawnieniach nie większych niż ma dany użytkownik (o ile ma uprawnienia do korzystania z modułu Operatorów)
  • publikowanie treści

Listy dostępu (ACL)

Użytkownicy uzyskują dostęp do danych na podstawie tzw. list dostępu. W trakcie tworzenia użytkownika (poniżej) wyświetlana jest lista operacji i modułów do których ma mieć dostęp.

Obsługa

Tuż po wdrożeniu serwisu do panelu można się dostać z pomocą loginu i hasła superadmina. Po zalogowaniu należy wybrać moduł Operatorzy

 1. Wybieramy opcję Czlowiek pic.pngnowy operator.
 2. Podajemy login i hasło
 3. Ustalamy czy użytkownik ma być administratorem (zaznaczamy Administrator serwisu) czy zwykłym użytkownikiem (zaznaczamy interesujące nas moduły).

Hasła

 • hasła użytkowników są kodowane i nie ma możliwości odgadnięcia jakie jest hasło użytkownika; jeśli hasło zostanie zapomniane należy nadać nowe hasło w panelu przez administratora.
 • dla bezpieczeństwa należy pamiętać, by hasła były trudne do odgadnięcia przez nieproszonych gości.