Wstęp

Z Dokumentacja CMS WEGO

WEGO jest systemem typu CMS, służącym do zarządzania treścią Twojej strony internetowej. WEGO pozwala modyfikować treści serwisu w zakresie określonym w momencie wdrażania go. W praktyce polega to na modyfikowaniu istniejących i dodawaniu nowych treści w panelu, po zapisaniu zmian natychmiast następuje zmiana treści na stronie internetowej.Ekran logowania

Logowanie do Panelu

Po nadaniu loginu i hasła można się zalogować w formularzu związanym z zasobem /panel np. http://twoja-domena.com/panel

Zarządzanie treścią

Z punktu widzenia użytkownika, WEGO składa się z dwóch podsystemów:

  • Panel administracyjny - aplikacja WWW służąca do zarządzania treścią na stronie; aby mieć dostęp do panelu należy zgłosić się do osoby upoważnionej do zakładania kont użytkownika.
  • Podsystem wyświetlania treści - część aplikacji, mająca za zadanie wyświetlanie na stronie WWW treści, wprowadzonej w Panelu, za pomocą tzw. szablonów; szczegóły działania tego podsystemu ma znaczenie tylko dla osób wdrażających CMS - tzw. koderów.

Należy pamiętać o tym, że Elementy modyfikowane w panelu muszą mieć powiązanie ze szablonami (podsystemem wyświetlania treści), o co dba firma/osoba przygotowująca serwis. W przeciwnym bowiem wypadku, dodawane dane nie będą się pojawiać na stronie internetowej. To zależy od wymagań jakie zostały postawione przed wdrożeniem serwisu. Aby to zmienić, podobnie jak w przypadku szaty graficznej, konieczna będzie interwencja kodera.