Newsletter

Z Dokumentacja CMS WEGO

Moduł przeznaczony do masowego wysyłania poczty elektronicznej do wybranej grupy adresatów, newslettery ciągle funkcjonują mimo, że obecnie są wypierane przez kanały RSS. Moduł Newsletter jest używany w podobnym celu jak Aktualności

Przykłady zastosowań

 • powiadomienia o zmianach i nowościach
 • promocje dla wybranych grup klientów
 • wysyłanie życzeń okolicznościowych

Możliwości

 • wygodne dodawania subskrybentów (w tym w formacie CSV)
 • możliwość wysyłania wiadomości do osób zarejestrowanych za pomocą modułu Klienci
 • wysyłanie wiadomości w HTML-u
 • możliwość definiowania nagłówków i stopek
 • do rozsyłania poczty konieczne jest konto e-mail, jego dane musimy wskazać w Ustawieniach

Obsługa

W lewej kolumnie wybieramy opcję Newsletter

Dodanie newslettera

Nagłówek i stopka

 1. Otwieramy kartę Nagłówki i stopki.
 2. Wybieramy opcję Newsletter dodaj hf pic.png nowy nagłówek i stopka.
 3. Nadajemy Tytuł.
 4. Redagujemy Nagłówek i Stopkę za pomocą edytora wizualnego.

Subskrybenci

 1. Otwieramy kartę Subskrybenci.
 2. Możemy samodzielnie dodawać subskrybentów Newsletter subskrybent dodaj pic.png lub zaimportować ich z pliku CSV Import csv.png (eksport kontaktów programu MS Outlook).

Utworzenie newslettera

 1. Otwieramy kartę Newslettery (domyślnie).
 2. Wybieramy opcję Pikt dodanie.pngnowy newsletter.
 3. Nadajemy Tytuł i wpisujemy Treść (edytor wizualny).
 4. Wypełniamy pola Nazwa nadawcy i E-mail nadawcy (dane wyświetlane w polu Od: w programie pocztowym).
 5. Opcjonalnie wybieramy zdefiniowane wcześniej Nagłówek, stopkę oraz Język newslettera.
 6. Teraz możemy testowo wysłać wiadomość na wybrany adres e-mail za pomocą opcji Wyślij podgląd.

Wysłanie newslettera

 1. Otwieramy kartę Newslettery (domyślnie).
 2. Wybieramy z listy gotowy newsletter.
 3. Używamy opcji Newsletter rozsylka.png Rozsyłka (z panelu po prawej).
 4. Wybieramy grupę subskrybentów do której ma zostać wysłany - do subskrybentów lub klientów (z modułu Klienci).
 5. Zatwierdzamy przyciskiem Wyślij.

Rozsyłka newslettera następuje w wielu niezależnych krokach, dzięki temu może trwać w zasadzie dowolnie długo.