Faktury

Z Dokumentacja CMS WEGO

Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu Zamówień, Produktów oraz Klientów o przeglądanie i drukowanie faktur. Pozwala na kontakt z klientem, oraz kontrolowanie terminów i płatności.

Cechy

 • historia płatności
 • kontrola terminów płatności
 • Kontakt email.pngkontakt w sprawie zamówienia - kontakt za pomocą poczty elektronicznej
 • automatyczne statusy faktur:
  • niewystawiona
  • wystawiona - nieopłacona
  • wystawiona - opłacona
  • wystawiona - opóźniony termin
 • zaawansowana wyszukiwarka faktur: Zamowienia szukaj.pngszukaj faktury
 • Export csv.png eksport do CSV

Obsługa

Lista faktur

W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury

Wystawienie faktury

Faktury są wystawiane na podstawie Zamówień, dlatego takowe musi istnieć.

 1. Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
 2. Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.

Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.

Rozliczanie

 1. Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
 2. Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
 3. Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
 4. Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty.
 5. Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą Zapłacone.

Drukowanie

Faktury drukowanie.png
 1. Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
 2. W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.