Klienci

Z Dokumentacja CMS WEGO

Rozbudowany moduł, integrujący się z modułem Zamówień i modułem Produktów, Moduł ten służy do przechowywania i zarządzania danymi zarejestrowanych klientów. Klienci to jeden z najbardziej rozbudowanych modułów WEGO CMS pozwalający na pełną kontrolę nad użytkownikami serwisu tak z poziomu panelu administracyjnego jak i z poziomu strony internetowej.

Przykłady zastosowań

 • sklepy internetowe
 • systemy extranetowe
 • strefy klienta

Cechy

 • pola dodatkowe
 • szczegóły: REGON, NIP, imię i nazwisko i inne, podstawowe dane osobowe i kontaktowe
 • adresy: możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby adresów zamieszkania i dostawy
 • obsługa zamówień
 • eksport CSV - możliwość wyeksportowania lista klientów do pliku w postaci CSV, akceptowanego m.in. przez program MS Outlook.
 • grafiki - opcja dedykowana forom dyskusyjnym - możliwość dodania np.: awatara
 • komentarze: np.: "przedłużone terminy płatności"
 • dane logowania: Informacje nt. daty rejestracj, używanego loginu, hasła i statusu, wraz z możliwością ich edycji
 • historia kontaktu: mini-CRM - po prostu; historia wysłanych informacji dotyczących realizacji zamówienia bądź wyjaśnień i napotkanych problemów

Obsługa

Dodanie klienta

Dodanie klienta

Zakres obsługi klientów od strony serwisu WWW zależy od konkretnego wdrożenia, dlatego skupimy się na obsłudze panelu. W lewej kolumnie wybieramy opcję Klienci

 1. Dodajemy kategorię za pomocą opcji Nowa kategoria pic.pngnowa kategoria.
 2. Wybieramy opcję Czlowiek pic.pngnowy klient.
 3. Wypełniamy dane klienta (opisane w Cechach).

Grafika

 1. Wybieramy interesującego nas klienta
 2. Wybieramy kartę grafika.
 3. Klikamy Nowa grafika, wysunie się boks umożliwiający dodanie nowego pliku graficznego.
 4. Wysyłamy grafikę na serwer przyciskiem Zapisz.

Złożenie zamówienia

Moduł ten pozwala na składanie zamówień w imieniu klienta

 1. Wybieramy interesującego nas klienta.
 2. Klikamy kartę Pikt dodanie.pngnowe zamówienie.
 3. Po tej operacji zostaniemy automatycznie przeniesieni do modułu Zamówień, zatem jest dokładnie taka sama jak ta opisana w dokumentacji modułu.

Export CSV

 1. Klikamy opcję Export csv.pngpobierz jako csv.
 2. Zapisujemy plik na dysku.